Unfortunately, the team has had to withdraw from participating in the WTR-Pacific

Keep us afloat!     

 

 

Het vrouwenhart verschilt van het mannenhart. Daarmee verschilt ook de benadering ervan. Vrouwen met hart- en vaataandoeningen hebben andere symptomen en mogelijke behandelingen. Hartpatiënten Nederland is zich hiervan bewust en ondersteunt de opkomende ontwikkelingen waarin opnieuw en anders naar het vrouwenhart wordt gekeken. Wij erkennen jullie strijd en helpen waar mogelijk!

Kijk op www.vrouwenhart.nl

 

 

Het vrouwenhart verschilt van het mannenhart. Daarmee verschilt ook de benadering ervan. Vrouwen met hart- en vaataandoeningen hebben andere symptomen en mogelijke behandelingen. Hartpatiënten Nederland is zich hiervan bewust en ondersteunt de opkomende ontwikkelingen waarin opnieuw en anders naar het vrouwenhart wordt gekeken. Wij erkennen jullie strijd en helpen waar mogelijk!

Kijk op www.vrouwenhart.nl